Kwaliteit

Als IBCLC-geschoolde en NVL-geregistreerde lactatiekundige dien ik aan strenge kwaliteitseisen te voldoen. Op deze pagina lees je alles over de kwaliteit die ik je bied. De volgende zaken komen aan bod:

 • De WHO gedragscode
 • Het NVL privacyprotocol
 • Het IBCLC beroepsprofiel
 • De NVL beroepsvereniging
 • De officiële klachtenprocedure
 • Klanttevredenheid & evaluatieformulier
 • Algemene voorwaarden
Kwaliteit lactatiekundige

WHO gedragscode

De WHO gedragscode is ontwikkeld om de volgende doelen na te streven:

 • Promotie en bescherming van borstvoeding
 • Goede voorlichting van ouders
 • Correct gebruik van eventuele vervangingsmiddelen
 • Naleving van richtlijnen voor reclame van babyvoeding

Lactatiekundige Manouk houdt zich aan de WHO gedragscode. Lees hier de gehele code.

NLV privacyprotocol

Lactatiekundige Manouk handelt in overeenstemming met het NLV privacyprotocol, dat jouw privacy waarborgt en je de zekerheid geeft dat er zorgvuldig met persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Lees hier het protocol.

Beroepsprofiel IBCLC

Als IBCLC-geschoolde lactatiekundige voldoet Lactatiekundige Manouk aan het profiel dat voor professionals door IBCLC wordt geschetst. Lees hier het profiel.

NVL Beroepsvereniging

Lactatiekundige Manouk is aangesloten bij de NVL Beroepsvereniging. Wat dit inhoudt, kun je hier lezen.

Klachtenprocedure

Eventuele klachten worden uiterst serieus genomen. Door Lactatiekundige Manouk zelf, maar ook middels een officiële klachtenprocedure die garandeert dat jouw klacht gehoord wordt. Lactatiekundige Manouk is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg en de NVL Beroepsvereniging.

Klanttevredenheid & evaluatieformulier

Om de kwaliteit van lactatiekundigen te waarborgen, kun je na afloop van jouw consult of traject een evaluatieformulier invullen waarmee de klanttevredenheid wordt gemonitord. Het formulier vind je hier.

Algemene voorwaarden

Lactatiekundige Manouk maakt gebruik van de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. Op alle consulten van Lactatiekundige Manouk zijn deze van toepassing.